نرخ ارز

61.56

تغییر روزانه:

0.46%

سالیانه:

313.22%