نرخ ارز

16.16

تغییر روزانه:

1.88%

سالیانه:

211.19%