نرخ ارز

3.79

تغییر روزانه:

2.17%

سالیانه:

289.56%