نرخ ارز

4,482.19

تغییر روزانه:

6.96%

سالیانه:

217.32%