نرخ ارز

1.49

تغییر روزانه:

1.69%

سالیانه:

268.47%