نرخ ارز

69.51

تغییر روزانه:

-1.62%

سالیانه:

619.34%