نرخ ارز

15.88

تغییر روزانه:

-4.61%

سالیانه:

259.42%