27/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) JAN 11.7%
05/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JAN 46.9
21/02/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
ZM
تصمیم نرخ بهره 11.50%


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.