25/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) OCT 10.5%
05/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI OCT 48.8


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.