29/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
ZM
نرخ تورم (سالانه) JUL 24.6% 24.6%
05/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
استانیک بانک زیمبیا PMI JUL 49.3
18/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
ZM
تصمیم نرخ بهره 8.5%


زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

زامبیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.