نرخ ارز

0.0004

تغییر روزانه:

2.12%

سالیانه:

-64.55%