قیمت سهام
2,480.00
تغییر روزانه
-1.00%
سالیانه
-44.21%

قیمت روز سال
Amo Zil Pao 2,480.00 -25.00 -1.00% -44.21%

قیمت روز سال
MOEX 2147 14.22 0.67% -44.56%