5880

19.15

تغییر روزانه:

0.79%

سالیانه:

-6.59%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%