2884

24.95

تغییر روزانه:

-2.35%

سالیانه:

-6.03%

قیمت روز سال
TAIEX 12264 -319.50 -2.54% 12.79%