2881

40.80

تغییر روزانه:

0.49%

سالیانه:

-8.52%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%