2886

27.45

تغییر روزانه:

1.67%

سالیانه:

-4.69%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%