2882

38.10

تغییر روزانه:

0.26%

سالیانه:

-6.99%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%