2891

19.45

تغییر روزانه:

0.26%

سالیانه:

-3.71%

قیمت روز سال
TAIEX 12780 -113.81 -0.88% 22.04%