601818

4.03

تغییر روزانه:

0.25%

سالیانه:

-9.64%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3310 -17.82 -0.54% 12.05%
SHANGHAI 50 3359 -3.61 -0.11% 13.01%