601169

4.77

تغییر روزانه:

-0.42%

سالیانه:

-14.21%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3314 -13.55 -0.41% 12.19%