601939

6.18

تغییر روزانه:

-0.16%

سالیانه:

-13.45%

قیمت روز سال
China Construction Bank 6.18 -0.01 -0.16% -13.45%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3354 -32.43 -0.96% 20.02%