601939

6.37

تغییر روزانه:

0.32%

سالیانه:

-13.57%

قیمت روز سال
China Construction Bank 6.37 0.02 0.32% -13.57%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3309 -18.16 -0.55% 12.04%