601601

31.57

تغییر روزانه:

-3.28%

سالیانه:

-13.39%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3274 -42.63 -1.29% 9.98%