601288

3.17

تغییر روزانه:

-0.31%

سالیانه:

-12.19%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3310 -17.54 -0.53% 12.06%
SHANGHAI 50 3360 -2.70 -0.08% 13.04%