601336

68.12

تغییر روزانه:

0.90%

سالیانه:

34.09%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3308 -20.02 -0.60% 11.97%
SHANGHAI 50 3357 -5.80 -0.17% 12.93%