601009

8.23

تغییر روزانه:

-0.48%

سالیانه:

-7.84%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3314 -13.52 -0.41% 12.19%