2880

17.50

تغییر روزانه:

1.45%

سالیانه:

-17.26%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%