2892

20.15

تغییر روزانه:

1.26%

سالیانه:

-8.20%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%