2838

9.95

تغییر روزانه:

1.12%

سالیانه:

-5.24%

قیمت روز سال
TAIEX 12232 -31.47 -0.26% 12.52%