600887

41.35

تغییر روزانه:

-0.36%

سالیانه:

47.84%

قیمت روز سال
Kweichow Moutai 1,740.00 6.00 0.35% 48.62%
Yili Group 41.35 -0.15 -0.36% 47.84%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3312 -15.91 -0.48% 12.11%
SHANGHAI 50 3360 -2.51 -0.07% 13.04%