600519

1,740.00

تغییر روزانه:

0.35%

سالیانه:

48.62%

قیمت روز سال
Kweichow Moutai 1,740.00 6.00 0.35% 48.62%
Yili Group 41.35 -0.15 -0.36% 47.84%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3311 -16.23 -0.49% 12.10%
SHANGHAI 50 3362 -0.71 -0.02% 13.10%