601888

202.58

تغییر روزانه:

1.28%

سالیانه:

114.78%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3312 -15.39 -0.46% 12.13%
SHANGHAI 50 3365 1.53 0.05% 13.18%