قیمت سهام
2,327.00
تغییر روزانه
2.33%
سالیانه
-4.67%

قیمت روز سال
Japan Airlines 2,327.00 53.00 2.33% -4.67%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%