قیمت سهام
1.16
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-14.07%

قیمت روز سال
MTR 37.15 -1.25 -3.26% -11.02%
Alliance Aviation Services Ltd 3.17 0.03 0.96% -26.62%
Aurizon 3.52 0.03 0.72% -3.96%
Comfortdelgro 1.34 -0.02 -1.47% -11.84%
Atlas Arteria Group 6.27 -0.03 -0.48% -3.09%
Port Of Tauranga 6.35 0.04 0.63% -9.93%