Ok
width
height
Albania  Cpi Housing Utilities
آلبانی قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.10 1.40 42.08 -2.11 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 -0.10 45.70 -3.30 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 106.21 108.20 78.73 امتیاز [+]
قیمت تولید 102.40 103.20 104.00 89.50 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -0.30 6.69 -4.04 در صد [+]
تورم مواد غذایی 2.70 3.40 8.66 -1.44 در صد [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.40 107.60 110.20 100.20 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 105.40 105.20 105.40 60.90 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80 102.11 104.50 73.50 امتیاز [+]
[+]