بازارها گذشته مرجع
پول 110 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2019-03
نرخ بیکاری 12 2019-06
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-08
نرخ بهره 1 2019-08
موازنه تجاری -31790 2019-07
حساب جاری -273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2019-03
تولید ناخالص داخلی 15.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383435 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66939 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36085 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25275 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 46653 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43625 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60924 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12 2019-06
افراد شاغل 1145 2019-06
افراد بیکار 72 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-03
دستمزد 52645 2019-06
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 60.3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 20.9 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
قیمت تولید 103 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-06
CPI مسکن آب و برق 105 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-08
تورم مواد غذایی 2.6 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-08
عرضه پول M0 421388 2019-07
عرضه پول M1 504386 2019-07
عرضه پول M2 745775 2019-07
عرضه پول M3 1283842 2019-07
ترازنامه بانک 1487871 2019-07
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 525044 2019-07
نرخ وام 1.9 2019-08
وام به بخش خصوصی 329999 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -31790 2019-07
حساب جاری -273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 27747 2019-07
واردات 59537 2019-07
گردش سرمایه -295 2019-06
ذخایر طلا 2.07 2019-09
تولید نفت خام 15 2019-05
بدهی خارجی 8339 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 248 2019-06
حواله 185 2019-06
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
ورود توریست 1441925 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -3275 2019-06
هزینه های دولت 39746 2018-09
درآمدهای دولت 265287 2019-07
بدهی های دولت 1061477 2019-06
هزینه های مالی 271464 2019-07
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 160 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-06
تولید صنعتی 5.8 2019-03
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 7.13 2019-03
استخراج معدن 2.8 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 283429 2018-09
نرخ وام بانکی 3.96 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 181933 2019-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-06
قیمت گازوئیل 1.62 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 310 2019-06
میزان ساخت و ساز 3 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.