بازارها گذشته مرجع
پول 105 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 2020-03
نرخ بیکاری 12.5 2020-06
نرخ تورم 1.3 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
نرخ بهره 0.5 2020-08
موازنه تجاری -28686 2020-08
حساب جاری -378 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار -29.7 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 2020-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
موارد کروناویروس 12226 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 353 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6831 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 2020-03
تولید ناخالص داخلی 15.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383471 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67536 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31440 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23757 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 49879 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43974 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 61073 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.5 2020-06
افراد شاغل 1105 2020-06
افراد بیکار 85 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-06
دستمزد 54149 2020-06
حداقل دستمزد 26000 2020-06
جمعیت 2.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 59.6 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-08
قیمت تولید 99 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-06
CPI مسکن آب و برق 107 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.4 2020-08
تورم مواد غذایی 3.1 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-08
عرضه پول M0 482049 2020-07
عرضه پول M1 586850 2020-07
عرضه پول M2 815158 2020-07
عرضه پول M3 1380156 2020-07
ترازنامه بانک 1571223 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 661764 2020-06
نرخ وام 0.9 2020-08
وام به بخش خصوصی 349899 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -28686 2020-08
حساب جاری -378 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 19386 2020-08
واردات 48072 2020-08
گردش سرمایه -1087 2020-06
ذخایر طلا 2.8 2020-06
تولید نفت خام 14 2020-05
بدهی خارجی 8908 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227 2020-03
حواله 152 2020-03
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
ورود توریست 208171 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2850 2020-08
هزینه های دولت 39688 2020-03
درآمدهای دولت 270702 2020-08
بدهی های دولت 1219669 2020-06
هزینه های مالی 322954 2020-08
ارزیابی اعتبار 32 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.9 2018-12
مخارج نظامی 160 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -29.7 2020-06
تولید صنعتی -11.2 2020-03
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی -8 2020-03
استخراج معدن -18.7 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -22.8 2020-03
هزینه های مصرف کننده 270287 2020-03
نرخ وام بانکی 3.79 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 189890 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.6 2020-06
قیمت گازوئیل 1.61 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -28.2 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 184 2020-03
میزان ساخت و ساز -9.7 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12226 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 353 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 6831 2020-09
تختخوابهای ICU 263 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.