بازارها گذشته مرجع
پول 103 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.23 2020-06
نرخ بیکاری 12.5 2020-06
نرخ تورم 2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-10
نرخ بهره 0.5 2020-11
موازنه تجاری -32526 2020-10
حساب جاری -378 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -20.3 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.3 2020-09
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
موارد کروناویروس 34944 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 753 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 17352 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.23 2020-06
تولید ناخالص داخلی 15.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 344085 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68397 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30929 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21073 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 46578 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41585 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 43752 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.5 2020-06
افراد شاغل 1105 2020-06
افراد بیکار 85 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-06
دستمزد 54149 2020-06
حداقل دستمزد 26000 2020-06
جمعیت 2.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 59.6 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-10
قیمت تولید 99 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-06
CPI مسکن آب و برق 107 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 2020-10
تورم مواد غذایی 4.9 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-11
عرضه پول M0 495518 2020-09
عرضه پول M1 598540 2020-09
عرضه پول M2 825460 2020-09
عرضه پول M3 1407470 2020-09
ترازنامه بانک 1605926 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 657923 2020-10
نرخ وام 0.9 2020-11
وام به بخش خصوصی 357486 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -32526 2020-10
حساب جاری -378 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
صادرات 26779 2020-10
واردات 59304 2020-10
گردش سرمایه -1087 2020-06
ذخایر طلا 2.8 2020-09
تولید نفت خام 14 2020-07
بدهی خارجی 8908 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227 2020-03
حواله 152 2020-03
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
ورود توریست 208171 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -65486 2020-10
هزینه های دولت 39688 2020-03
درآمدهای دولت 347167 2020-10
بدهی های دولت 1211227 2020-09
هزینه های مالی 412653 2020-10
ارزیابی اعتبار 32 2020-11
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.9 2018-12
مخارج نظامی 160 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -20.3 2020-09
تولید صنعتی -11.2 2020-03
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی -8 2020-03
استخراج معدن -18.7 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.3 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 270287 2020-03
نرخ وام بانکی 3.73 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 195280 2020-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 75.3 2020-09
قیمت گازوئیل 1.59 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.3 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 184 2020-03
میزان ساخت و ساز -9.7 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 34944 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 753 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 17352 2020-11
تختخوابهای ICU 263 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.