بازارها گذشته مرجع
پول 101 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.65 2020-09
نرخ بیکاری 11.6 2020-09
نرخ تورم 0.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-01
نرخ بهره 0.5 2021-02
موازنه تجاری -21684 2021-01
حساب جاری -193 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -11.7 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 101285 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1696 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 65403 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.65 2020-09
تولید ناخالص داخلی 15.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381722 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67787 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35578 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25721 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 52835 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46055 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50551 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2020-09
افراد شاغل 1133 2020-09
افراد بیکار 88 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 2020-06
دستمزد 52815 2020-09
حداقل دستمزد 26000 2020-09
جمعیت 2.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 59.6 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-01
قیمت تولید 98.2 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-09
CPI مسکن آب و برق 100 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2021-01
تورم مواد غذایی 1.2 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-02
عرضه پول M0 534346 2020-12
عرضه پول M1 637313 2020-12
عرضه پول M2 862249 2020-12
عرضه پول M3 1456903 2020-12
ترازنامه بانک 1637080 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 621077 2021-01
نرخ وام 0.9 2021-02
وام به بخش خصوصی 370356 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -21684 2021-01
حساب جاری -193 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
صادرات 23736 2021-01
واردات 45420 2021-01
گردش سرمایه -55.59 2020-09
ذخایر طلا 2.8 2020-12
تولید نفت خام 14 2020-10
بدهی خارجی 8829 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 237 2020-09
حواله 197 2020-09
شاخص تروریسم 0.68 2019-12
ورود توریست 208171 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -110569 2020-12
هزینه های دولت 39688 2020-03
درآمدهای دولت 425905 2020-12
بدهی های دولت 1211227 2020-09
هزینه های مالی 536474 2020-12
ارزیابی اعتبار 32 2021-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2019-12
مخارج نظامی 160 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11.7 2020-12
تولید صنعتی -1.8 2020-09
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 2.1 2020-09
استخراج معدن -12.5 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.2 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 2020-09
هزینه های مصرف کننده 281886 2020-09
نرخ وام بانکی 4.6 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 199142 2020-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 81.1 2020-12
قیمت گازوئیل 1.43 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.6 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 262 2020-09
میزان ساخت و ساز 14.8 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 101285 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 1696 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 65403 2021-02
تختخوابهای ICU 263 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.