بازارها گذشته مرجع
پول 101 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 2020-12
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
نرخ تورم 1.2 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03
نرخ بهره 0.5 2021-05
موازنه تجاری -32779 2021-03
حساب جاری -352 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2021-03
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 131510 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2406 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 114362 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 2020-12
تولید ناخالص داخلی 15.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 388600 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116497 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67199 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37427 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27070 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58143 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46025 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 55632 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
افراد شاغل 1145 2020-12
افراد بیکار 91 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.7 2020-12
دستمزد 54951 2020-12
حداقل دستمزد 26000 2020-12
جمعیت 2.85 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 60.2 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 21.7 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
قیمت تولید 98.7 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -3.4 2020-12
CPI مسکن آب و برق 100 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-03
تورم مواد غذایی 3.1 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 19.88 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 572226 2021-05
موارد کروناویروس 131510 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 2406 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 114362 2021-05
تختخوابهای ICU 263 2013-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-05
عرضه پول M0 530271 2021-03
عرضه پول M1 644027 2021-03
عرضه پول M2 866788 2021-03
عرضه پول M3 1469039 2021-03
ترازنامه بانک 1640664 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 619858 2021-02
نرخ وام 0.9 2021-03
وام به بخش خصوصی 370595 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -32779 2021-03
حساب جاری -352 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
صادرات 31717 2021-03
واردات 64497 2021-03
گردش سرمایه 14.62 2020-12
ذخایر طلا 2.8 2020-12
تولید نفت خام 14 2020-12
بدهی خارجی 8554 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242 2020-12
حواله 203 2020-12
شاخص تروریسم 0.68 2019-12
ورود توریست 535616 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -7162 2021-03
هزینه های دولت 48086 2020-12
درآمدهای دولت 108591 2021-03
بدهی های دولت 1220922 2021-03
هزینه های مالی 115753 2021-03
ارزیابی اعتبار 32 2021-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2019-12
مخارج نظامی 197 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
تولید صنعتی -1.8 2020-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 7.5 2020-12
استخراج معدن -24 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2020-12
هزینه های مصرف کننده 280772 2020-12
نرخ وام بانکی 3.2 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 200153 2021-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 81.1 2020-12
قیمت گازوئیل 1.42 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 306 2020-12
میزان ساخت و ساز 25.9 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.