بازارها گذشته مرجع
پول 105 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.11 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
نرخ بیکاری 12.1 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.23 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1816580 2021-10
نرخ بهره 0.5 2021-10
موازنه تجاری -37099 2021-08
حساب جاری -243 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.9 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.45 2021-09
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 176667 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2807 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 130009 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.11 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 14.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403051 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110898 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5064 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13295 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66841 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 42013 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27996 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 61291 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48098 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58814 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2021-06
افراد شاغل 1122 2021-06
افراد بیکار 98 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2021-06
دستمزد 56710 2021-06
حداقل دستمزد 30000 2021-06
جمعیت 2.85 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 60.7 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 19.9 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.23 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1816580 2021-10
موارد کروناویروس 176667 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2807 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 130009 2021-10
تختخوابهای ICU 263 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-09
قیمت تولید 101 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2021-06
CPI مسکن آب و برق 101 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-09
تورم مواد غذایی 4.9 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-10
عرضه پول M0 538582 2021-08
عرضه پول M1 673172 2021-08
عرضه پول M2 889589 2021-08
عرضه پول M3 1537840 2021-08
ترازنامه بانک 1748696 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-10
ترازنامه بانک مرکزی 658497 2021-08
نرخ وام 0.9 2021-10
وام به بخش خصوصی 381420 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -37099 2021-08
حساب جاری -243 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.9 2020-12
صادرات 23756 2021-08
واردات 60855 2021-08
گردش سرمایه 30.97 2021-06
ذخایر طلا 2.8 2021-06
تولید نفت خام 16 2021-05
بدهی خارجی 8811 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 2021-06
حواله 172 2021-06
شاخص تروریسم 0.68 2019-12
ورود توریست 1174138 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.9 2020-12
بودجه دولت -6.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -31059 2021-08
هزینه های دولت 47208 2021-06
درآمدهای دولت 367158 2021-09
بدهی های دولت 1225259 2021-06
هزینه های مالی 403026 2021-09
ارزیابی اعتبار 32 2021-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 2020-12
مخارج نظامی 216 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
تولید صنعتی 46.95 2021-06
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 39.5 2021-06
استخراج معدن 66.6 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.45 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.6 2021-06
هزینه های مصرف کننده 316660 2021-06
نرخ وام بانکی 3.92 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 214190 2021-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.8 2021-03
قیمت گازوئیل 1.61 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.1 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 347 2021-06
میزان ساخت و ساز 32.6 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.