بازارها گذشته مرجع
پول 111 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2019-06
نرخ بیکاری 12 2019-06
نرخ تورم 1.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
نرخ بهره 1 2019-11
موازنه تجاری -27280 2019-09
حساب جاری -273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 4.2 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2019-06
تولید ناخالص داخلی 15.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386848 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67874 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35201 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26023 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 52103 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44147 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62522 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12 2019-06
افراد شاغل 1145 2019-06
افراد بیکار 72 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.8 2019-06
دستمزد 52645 2019-06
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 61.4 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 20.9 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
قیمت تولید 103 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-06
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-10
تورم مواد غذایی 3.2 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-11
عرضه پول M0 438273 2019-09
عرضه پول M1 504747 2019-09
عرضه پول M2 740485 2019-09
عرضه پول M3 1296204 2019-09
ترازنامه بانک 1506228 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 550846 2019-09
نرخ وام 1.9 2019-11
وام به بخش خصوصی 335068 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -27280 2019-09
حساب جاری -273 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 24774 2019-09
واردات 52054 2019-09
گردش سرمایه -295 2019-06
ذخایر طلا 2.18 2019-12
تولید نفت خام 14 2019-07
بدهی خارجی 8339 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 248 2019-06
حواله 185 2019-06
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
ورود توریست 3325050 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2288 2019-09
هزینه های دولت 41296 2019-06
درآمدهای دولت 343546 2019-09
بدهی های دولت 1066769 2019-09
هزینه های مالی 345835 2019-09
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 160 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.2 2019-09
تولید صنعتی 6.1 2019-06
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 8.86 2019-06
استخراج معدن -0.7 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2019-06
هزینه های مصرف کننده 313597 2019-06
نرخ وام بانکی 3.92 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 184802 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 109 2019-09
قیمت گازوئیل 1.6 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 310 2019-06
میزان ساخت و ساز -0.7 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.