بازارها گذشته مرجع
پول 109 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 2020-03
نرخ بیکاری 11.9 2020-03
نرخ تورم 1.8 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-06
نرخ بهره 0.5 2020-07
موازنه تجاری -23000 2020-05
حساب جاری -226 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار -29.7 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 2020-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
موارد کروناویروس 3278 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 85 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1875 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 2020-03
تولید ناخالص داخلی 15.28 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383471 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67536 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31440 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23757 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 49879 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43974 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 61073 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2020-03
افراد شاغل 1134 2020-03
افراد بیکار 67 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.6 2020-03
دستمزد 53232 2020-03
حداقل دستمزد 26000 2020-03
جمعیت 2.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 61.4 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 20 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-06
قیمت تولید 101 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2020-03
CPI مسکن آب و برق 107 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 2020-06
تورم مواد غذایی 4.1 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-07
عرضه پول M0 453319 2020-05
عرضه پول M1 565911 2020-05
عرضه پول M2 797077 2020-05
عرضه پول M3 1361707 2020-05
ترازنامه بانک 1598841 2020-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 564181 2020-03
نرخ وام 0.9 2020-05
وام به بخش خصوصی 355040 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -23000 2020-05
حساب جاری -226 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 21000 2020-05
واردات 45000 2020-05
گردش سرمایه -186 2020-03
ذخایر طلا 2.8 2020-03
تولید نفت خام 14 2020-02
بدهی خارجی 8211 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227 2020-03
حواله 152 2020-03
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
ورود توریست 944036 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -26329 2020-05
هزینه های دولت 39688 2020-03
درآمدهای دولت 160749 2020-05
بدهی های دولت 1117842 2020-03
هزینه های مالی 187078 2020-05
ارزیابی اعتبار 32 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.9 2018-12
مخارج نظامی 160 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -29.7 2020-06
تولید صنعتی -11.2 2020-03
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی -8 2020-03
استخراج معدن -18.7 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.8 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2019-12
هزینه های مصرف کننده 276654 2019-12
نرخ وام بانکی 4.16 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 192678 2020-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 52.6 2020-06
قیمت گازوئیل 1.53 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 184 2020-03
میزان ساخت و ساز -9.7 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3278 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 85 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1875 2020-07
تختخوابهای ICU 263 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.