بازارها گذشته مرجع
پول 109 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 1.4 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-04
نرخ بهره 1 2019-05
موازنه تجاری -30284 2019-04
حساب جاری -364 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.7 2019-03
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.04 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382510 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66582 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35481 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25407 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 51367 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43938 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60164 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 1135 2018-12
افراد بیکار 64 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.7 2018-12
دستمزد 60494 2018-09
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 60 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 22.3 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-04
قیمت تولید 103 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-04
تورم مواد غذایی 2.9 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-05
عرضه پول M0 423489 2019-03
عرضه پول M1 487490 2019-03
عرضه پول M2 735593 2019-03
عرضه پول M3 1277621 2019-03
ترازنامه بانک 1481989 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 527659 2019-02
نرخ وام 1.9 2019-05
وام به بخش خصوصی 326948 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -30284 2019-04
حساب جاری -364 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 26668 2019-04
واردات 56952 2019-04
گردش سرمایه -500 2018-12
ذخایر طلا 1.6 2019-03
تولید نفت خام 14 2019-01
بدهی خارجی 8347 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 2018-09
حواله 170 2018-09
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
ورود توریست 864980 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 3585 2019-03
هزینه های دولت 39746 2018-09
درآمدهای دولت 107999 2019-03
بدهی های دولت 1071283 2019-03
هزینه های مالی 104414 2019-03
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 160 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-03
تولید صنعتی 12.9 2018-12
تغییرات موجودی انبار 128787 2016-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 8 2018-12
استخراج معدن 19.7 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 283429 2018-09
نرخ وام بانکی 4.59 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 177917 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2018-09
قیمت گازوئیل 1.61 2019-04
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 360 2018-12
میزان ساخت و ساز 11.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.