بازارها گذشته مرجع
پول 103 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.53 2021-03
نرخ بیکاری 12.6 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 38.56 2021-07
نرخ تورم 1.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1109785 2021-07
نرخ بهره 0.5 2021-07
موازنه تجاری -32319 2021-06
حساب جاری -309 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2021-03
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 132797 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2456 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 130009 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.53 2021-03
تولید ناخالص داخلی 14.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394702 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116497 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5064 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13295 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67058 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36318 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27535 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 54071 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48337 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60984 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.6 2021-03
افراد شاغل 1108 2021-03
افراد بیکار 95 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 2021-03
دستمزد 56019 2021-03
حداقل دستمزد 30000 2021-03
جمعیت 2.85 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
نرخ اشتغال 59 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 23.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 38.56 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1109785 2021-07
موارد کروناویروس 132797 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2456 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 130009 2021-07
تختخوابهای ICU 263 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-06
قیمت تولید 101 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2021-03
CPI مسکن آب و برق 100 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-06
تورم مواد غذایی 3.7 2021-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-07
عرضه پول M0 521260 2021-05
عرضه پول M1 655037 2021-05
عرضه پول M2 875894 2021-05
عرضه پول M3 1485496 2021-05
ترازنامه بانک 1662903 2021-04
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 630997 2021-04
نرخ وام 0.9 2021-03
وام به بخش خصوصی 375290 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -32319 2021-06
حساب جاری -309 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.6 2019-12
صادرات 34856 2021-06
واردات 67175 2021-06
گردش سرمایه -229 2021-03
ذخایر طلا 2.8 2021-03
تولید نفت خام 14 2021-03
بدهی خارجی 8852 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242 2020-12
حواله 203 2020-12
شاخص تروریسم 0.68 2019-12
ورود توریست 535616 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.9 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -14653 2021-04
هزینه های دولت 48086 2020-12
درآمدهای دولت 234289 2021-06
بدهی های دولت 1220922 2021-03
هزینه های مالی 263380 2021-06
ارزیابی اعتبار 32 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.3 2019-12
مخارج نظامی 216 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2021-03
تولید صنعتی -1.8 2020-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 7.5 2020-12
استخراج معدن -24 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 38.6 2021-03
هزینه های مصرف کننده 280772 2020-12
نرخ وام بانکی 3.89 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 203622 2021-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 81.1 2020-12
قیمت گازوئیل 1.41 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.8 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 306 2020-12
میزان ساخت و ساز 25.9 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.