بازارها گذشته مرجع
پول 115 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.15 2019-12
نرخ بیکاری 11.6 2019-12
نرخ تورم 1.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-02
نرخ بهره 0.5 2020-03
موازنه تجاری -27280 2020-02
حساب جاری -346 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
موارد کروناویروس 212 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 33 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.15 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 387860 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87445 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67087 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32407 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26423 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 54405 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44329 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62103 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2019-12
افراد شاغل 1154 2019-12
افراد بیکار 71 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.8 2019-09
دستمزد 53458 2019-12
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.86 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-02
قیمت تولید 102 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2019-12
CPI مسکن آب و برق 107 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-02
تورم مواد غذایی 1.9 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 11.8 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2020-03
عرضه پول M0 428401 2020-02
عرضه پول M1 528920 2020-02
عرضه پول M2 762539 2020-02
عرضه پول M3 1330924 2020-02
ترازنامه بانک 1523235 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 528261 2020-01
نرخ وام 0.9 2020-03
وام به بخش خصوصی 334449 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -27280 2020-02
حساب جاری -346 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 24318 2020-02
واردات 51598 2020-02
گردش سرمایه -50.6 2019-12
ذخایر طلا 2.18 2019-12
تولید نفت خام 14 2019-11
بدهی خارجی 8258 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 272 2019-09
حواله 185 2019-09
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
ورود توریست 944036 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 3498 2020-01
هزینه های دولت 40746 2019-09
درآمدهای دولت 36012 2020-01
بدهی های دولت 1070191 2019-12
هزینه های مالی 32514 2020-01
ارزیابی اعتبار 26 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.9 2018-12
مخارج نظامی 160 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2019-12
تولید صنعتی 4.9 2019-09
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 6.07 2019-09
استخراج معدن 1.2 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.6 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-09
هزینه های مصرف کننده 291199 2019-09
نرخ وام بانکی 4.39 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 186510 2019-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.4 2019-12
قیمت گازوئیل 1.46 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.9 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 293 2019-09
میزان ساخت و ساز -2.1 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 212 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 33 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.