بازارها گذشته مرجع
پول 108 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2019-03
نرخ بیکاری 12.6 2019-03
نرخ تورم 1.3 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-06
نرخ بهره 1 2019-07
موازنه تجاری -27891 2019-06
حساب جاری -243 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2019-03
تولید ناخالص داخلی 15.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383435 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66939 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36085 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25275 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 46653 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43625 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60924 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.6 2019-03
افراد شاغل 1127 2019-03
افراد بیکار 70 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2019-03
دستمزد 60494 2018-09
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 60.3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 22.2 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-06
قیمت تولید 103 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-06
تورم مواد غذایی 2.9 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-07
عرضه پول M0 414282 2019-05
عرضه پول M1 487750 2019-05
عرضه پول M2 733653 2019-05
عرضه پول M3 1268366 2019-05
ترازنامه بانک 1481989 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 527659 2019-02
نرخ وام 1.9 2019-07
وام به بخش خصوصی 326948 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -27891 2019-06
حساب جاری -243 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 25481 2019-06
واردات 53372 2019-06
گردش سرمایه -271 2019-03
ذخایر طلا 1.6 2019-06
تولید نفت خام 13 2019-03
بدهی خارجی 8411 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 2018-09
حواله 170 2018-09
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
ورود توریست 864980 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 866 2019-05
هزینه های دولت 39746 2018-09
درآمدهای دولت 188291 2019-05
بدهی های دولت 1071283 2019-03
هزینه های مالی 187424 2019-05
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 160 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-06
تولید صنعتی 12.9 2018-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 8 2018-12
استخراج معدن 19.7 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 283429 2018-09
نرخ وام بانکی 4.59 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 177917 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2018-09
قیمت گازوئیل 1.64 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 360 2018-12
میزان ساخت و ساز 11.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.