ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلبانی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB+ Stable Feb 05 2016
S&PB Positive Oct 10 2014
S&PB Stable Apr 11 2014
S&PB Negative Dec 06 2013
S&PB+ Stable Apr 19 2010
Moody'sB1 Stable Jun 29 2007