نرخ ارز
3,126.78
تغییر روزانه
2.03%
سالیانه
-62.32%