نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

3.86%

سالیانه:

-73.11%