نرخ ارز
2,548.04
تغییر روزانه
7.10%
سالیانه
15.08%