نرخ ارز

0.004

تغییر روزانه:

-5.03%

سالیانه:

-68.87%