نرخ ارز
12,234.60
تغییر روزانه
2.03%
سالیانه
-82.48%