نرخ ارز
3,138.57
تغییر روزانه
16.87%
سالیانه
-73.98%