نرخ ارز
253,979.52
تغییر روزانه
1.44%
سالیانه
-77.78%