نرخ ارز
4,398.63
تغییر روزانه
2.03%
سالیانه
-76.67%