نرخ ارز
37,712.40
تغییر روزانه
16.77%
سالیانه
-74.35%