نرخ ارز
3,605.97
تغییر روزانه
3.18%
سالیانه
-75.86%