نرخ ارز
3,327.23
تغییر روزانه
2.65%
سالیانه
-74.11%