نرخ ارز
1,029.16
تغییر روزانه
2.47%
سالیانه
-75.25%