نرخ ارز
1,030.37
تغییر روزانه
2.35%
سالیانه
-69.25%