نرخ ارز

0.004

تغییر روزانه:

11.98%

سالیانه:

-70.57%