نرخ ارز
191,566.05
تغییر روزانه
4.49%
سالیانه
-69.96%