نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

0.23%

سالیانه:

-77.12%